Tekst

Skogs-entrepenad

 

Skogsavverkningen sker med maskiner från John Deere, skördaren är en 1170e och skotaren är en 810e.

Vi utför alla gallringsarbeten och även klenare slutavverkningar!