Tekst

Hägn /
Stängsel

Det har blivit vanligare att prova andra trädslag än gran när man ska föryngra skogen på fastigheten, och då krävs många gånger att man sätter vilthägn.

Efter stormen Gudrun har det varit Björk, Asp och ädellöv som stått för den största delen av dom flera hundra hektaren som vi hägnat och planterat.

Missa inte att plocka ner nätet när skogen nått en höjd där viltet inte längre skadar träden,som riktmärke är det efter c 10 år

Kontakta oss gärna när det ska sättas upp eller plockas ner vilthägn eller stängsel av alla slag.