Tekst

Jordbruks stängsel

I vårt sortiment ”Jordbruk” använder vi furu från våra halländska marker. Vi tryckimpregnerar enligt NTR-A
Vårt sortiment är

Furu (tryckimpregnerad)

  • 1,80  *  60
  • 1,80  *  80
  • 2,10  *  100  (våren 2015)


Kontakta oss gärna för rådgivning eller beställning